BROEDERSCHAP – een maçonniek gedicht

Broederschap, moeilijk en eenvoudig woord,
Gemakkelijk geschreven, uitgesproken,
In deze wereld dagelijks verbroken,
Hoog nagejaagd, altijd weer onverhoord.

Waar haar te vinden tussen jou en mij,
Zeldzaam geheim en bovenmenselijk streven,
onder ’t rumoer van ons zelfzuchtig leven,
In een genadeloze maatschappij?
Broederschap, kleine tere plant,
Zwijgend gebaar van ’t hart in zeldzame uren;
Binnen de stilte van de tempelmuren
Bloeit zij kwetsbaar, glimlachend, uit mijn hand.

– Willem Brandt