Over onze loge

WIE

Loge L’Astre de L’Orient is op 21 december 1792 opgericht en kwam voort uit de veel eerder in Vlissingen opgerichte loge “De Zon”.

Loge L’Astre de L’Orient is een groep mannen die wekelijks bij elkaar komt om naar elkaar te luisteren of om gezamenlijk een ritueel (“stuk van kennis en inzicht”) uit te voeren. Door deze bijeenkomsten is het onderlinge vertrouwen groot en worden soms ook persoonlijke zaken besproken.

Wij ervaren de logegavond als een vast punt in de week waar wij onze gedachten en gevoelens kunnen uiten.

Naast het wat meer formelere gedeelte is er natuurlijk ook plaats voor gezelligheid.

WAT

De vrijmetselarij is juist in deze tijd een methode om te komen tot persoonlijke zingeving voor het leven en het jezelf afvragen of je in de maatschappij, ten opzichte van de normen en waarden, goed bezig bent.

Door het gebruik van symbolen (zoals hamer en beitel, passer en winkelhaak) en de rituelen kan door bewust te leven een weg van persoonlijke groei en ontwikkeling afgelegd worden. Door deze weg leren wij onszelf beter kennen en onze plaats ten opzichte van de medemens en datgene wat wij als leidende kracht in ons leven aanvaarden.

De vrijmetselaar ziet zichzelf symbolisch als ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden om een plek – zijn plek – in de samenleving in te nemen. De samenleving ziet hij als een te voltooien bouwwerk. Hijzelf is hier – als bewerkte steen – een belangrijk onderdeel van.

WAAR

Palingstraat 64, 4381 AG  Vlissingen

Onze logavond is woensdagavond. Aanvang 20:00