Onze loge

Logezegel L’Astre de L’Orient no 26 O Vlissingen

Vrijmetselaarsloge L’Astre de L’Orient is op 21 december 1792 opgericht en komt voort uit de veel eerder in Vlissingen opgerichte loges; La Concorde 1760 en Loge Le soleil/ De Zon 1769.

De Loge is een plaats waar men met verschillende achtergronden elkaar wil vinden op het gebied van het vrije denken. Dit om, met respect voor elkaars standpunten en inzichten, tot breder en dieper inzichten te komen. De avonden worden met formele en informele bijeenkomsten vormgegeven.

Wij ervaren de logeavond als een vast punt in de week waar wij naar uitkijken. Het “werken” in de beslotenheid van de Loge biedt naast het wat meer formele gedeelte zeker plaats voor gezelligheid. Onder de geschetste condities ontstaan vaak de meest interessante en kostbare vriendschappen. Tevens biedt het lidmaatschap van de Loge ook toegang tot alle andere Loges in binnen en buitenland die op dezelfde manier werken (erkend door de Nederlandse orde van vrijmetselaren).

Wij hopen U als bezoeker van deze site eens te mogen ontmoeten en, in ons kenmerkend enthousiasme, wat meer over onze Loge en broederschap te mogen vertellen.