Over onze loge

Loge L’Astre de L’Orient is op 21 december 1792 opgericht en kwam voort uit de veel eerder in Vlissingen opgerichte loge “De Zon”. Wij zijn de oudste vereniging van Vlissingen.

Loge L’Astre de L’Orient is een groep mannen die wekelijks bij elkaar komt om naar elkaar te luisteren of om gezamenlijk een ritueel (“stuk van kennis en inzicht”) uit te voeren. Door deze bijeenkomsten is het onderlinge vertrouwen groot en worden soms ook persoonlijke zaken besproken.

Wij ervaren de logegavond als een vast punt in de week waar wij onze gedachten en gevoelens kunnen uiten.

Naast het wat meer formele gedeelte is er natuurlijk ook plaats voor gezelligheid.

krantenartikel PZC 3 oktober 2018 | linkje | 225 jaar vrijmetselarij Vlissingen.