Over de vrijmetselarij

De vrijmetselarij is juist in deze tijd een methode om te komen tot persoonlijke zingeving voor het leven en het jezelf afvragen of je in de maatschappij, ten opzichte van de normen en waarden, goed bezig bent.

Door het gebruik van symbolen (zoals hamer en beitel, passer en winkelhaak) en de rituelen kan door bewust te leven een weg van persoonlijke groei en ontwikkeling afgelegd worden. Door deze weg leren wij onszelf beter kennen en onze plaats ten opzichte van de medemens en datgene wat wij als leidende kracht in ons leven aanvaarden.

De vrijmetselaar ziet zichzelf symbolisch als ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden om een plek – zijn plek – in de samenleving in te nemen. De samenleving ziet hij als een te voltooien bouwwerk. Hijzelf is hier – als bewerkte steen – een belangrijk onderdeel van.

Zie hieronder een aantal handige links met extra informatie:

Website Vrijmetselarij

Website Vrijmetselarij Zeeland

Facebook Vrijmetselarij Zeeland