De Vrijmetselarij

” De Vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap waarbinnen men streeft naar geestelijke verdieping. Het heeft als doel de mens zichzelf te doen kennen en om hem of haar te bewegen zich voor een betere samenleving in te zetten. Vrijmetselaar zijn is een manier om door te dringen in de aloude levensvragen van herkomst, taak en bestemming, en het vinden van een wereld- en levensbeschouwing. Wij noemen dat het “zoeken naar waarheid”. Er zijn geen dogma’s in de Vrijmetselarij, geen leer en ook geen openbaring. Het gaat om de individuele beleving van wat er meer zou kunnen zijn tussen hemel en aarde.”

Vrijmetselarij in Zeeland.

” Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap. Drie trefwoorden waarmee de vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen.”

Orde van Vrijmetselaren in Nederland.